Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren van 6 t/m 23  jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven.

Gelukkig zijn er ook veel jongeren waarmee het goed gaat maar als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling
  • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet gauw over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

Ondersteuning

Het Servicepunt mantelzorg biedt ondersteuning aan deze gezinnen. Dat kan gaan om een (familie)gesprek, ondersteuning in het zoeken naar de juiste hulp maar ook vooral aandacht voor de jonge mantelzorgers.

Voor hen worden er uitjes georganiseerd en zijn er mogelijkheden om andere jongeren te ontmoeten die ook zorg/begeleiding geven of zich zorgen maken omdat er thuis iemand ziek is.

Mantelzorgwaardering
Jaarlijks wordt aan (jonge)mantelzorgers vanuit de gemeente de mantelzorgwaardering uitgereikt (bv een cadeaubon).
Dit kan aangevraagd worden bij het Servicepunt Mantelzorg.

Informatie of inschrijven
Voor meer informatie of om een jonge mantelzorger in te schrijven kan er gebeld of gemaild worden naar het Servicepunt Mantelzorg bij ZorgDat. Bel: 0341 429498 of stuur een email: mantelzorg@zorgdat.nl