Nog drie Longpunten

De zomervakantie zit er op. Tijd om de Longpunten weer op te starten. Longpunten zijn laagdrempelige ontmoetingen om ervaringen uit te wisselen en zorgen te delen. Voor mensen met een chronische longziekte, hun partners, zorgverleners en overige belangstellenden. Het doel is om de zelfredzaamheid onder longpatiënten te verhogen waarin het Longfonds al aardig is geslaagd.…